HVAD ER PSYKOTERAPI?

Psykoterapi udfoldes i en samtale, der har som formål at styrke dig lige der, hvor du står i livet.
 
Det kan være den nødvendige støtte og hjælp der ruster dig til at kunne stå i modgang og krise uden at vælte helt omkuld.
 
Det kan også være etablering af det rum og den ramme, hvor du lærer dig selv at kende i dybden, hvilket er et vigtigt fundament for at føle sig sikker, tilfreds og have evnen til at træffe de rigtige beslutninger i livet.
 
Og endelig er det en invitation til at øve dig i en dybere kontakt med dig selv og lære at tage vare på egen sårbarhed.
 
Enhver smertefuld eller vanskelig problematik, stor eller lille, rummer en mulighed for at vokse som menneske.
 
At vælge at gå i terapi er en investering i din omsorg for dig selv og at tage ansvar for eget liv.
 
Når livet gør ondt og vi ikke trives kan vi få forskellige symptomer, som kommer til udtryk på forskellige måder.
 
Her følger nogle eksempler, som du måske kan genkende:
 • Jeg synes det er svært at have relationer (venner, kolleger, kæreste, familie)
 • Jeg føler mig ensom
 • Jeg kan ikke udtrykke direkte hvad jeg føler og ønsker
 • Jeg har svært ved at løse kriser så jeg bliver tilfreds
 • Jeg kan ikke tage imod kærlighed og omsorg
 • Jeg føler mig ikke god nok, jeg kritiserer mig selv
 • Jeg føler mig stresset og har mistet overblik
 • Jeg er i sorg/deprimeret
 • Jeg mærker angst
 • Jeg oplever en akut krise og kan ikke finde fodfæste
 • Jeg mangler livslyst og mening
 • Kropsligt ubehag og symptomer der bliver ved
 • Jeg drikker for meget alkohol
 • Jeg er i tvivl om min retning i livet
Birgitte Tvermoes | CVR: 37533904 | Adelgade 103, Præstø - Danmark | Tlf.: 23208392 | tvermoesbirgitte@gmail.com