TERAPI / STRESS-COACHING

HVAD ER STRESS?

Begrebet stress dækker over forskellige ting, nemlig den stress, vi oplever i hverdagen, hvor vi ER stressede, den mere alvorlige stress, hvor vi HAR stress, og den alvorligste, hvor vi er blevet syge af stress.

Hverdagsstress

Vi oplever alle sammen stressede situationer engang imellem. Det sker, når vi er pressede eller udfordrede på en eller anden måde, og kroppen sættes i alarmberedskab.
 
Denne form for stress kaldes for biologisk eller akut stress. Den er aldrig i sig selv et problem, med mindre der kommer for meget af den igennem for lang tid.

Alvorlig stress

Den alvorlige stress er et resultat af for meget hverdagsstress gennem for lang tid, hvor vi ikke er blevet tilstrækkeligt afstressede ind imellem.
Denne form for stress beskrives også som langvarig stress. Vi bliver ikke alvorligt stressede fra den ene dag til den anden. Der skal ofte uger eller måneder med belastning til, før vi bliver alvorligt stressede. Nu er vi ikke bare belastede (hverdagsstress) men overbelastede (alvorlig stress).

STRESS SKER UBEVIDST

Alle kan blive alvorligt stressede, hvis omstændighederne er til det. Ofte er vi ikke klar over at vi er stressede, og heller ikke hvad der stresser os. Måske har vi bare vænnet os til at leve i en grad af stress og mærker den egentlig ikke.
 
Ofte kæmper vi for at klare det hele. Problemet er, at vi mennesker kan klare mere, end vi kan holde til i længden. Faktisk er det som regel de bedste, dem der er engagerede og gerne vil gøre det godt, der har størst risiko for at blive stressede.

AT MÆRKE STRESSEN

For at blive bedre til at forebygge og håndtere stress, så er det vigtigt at du bliver bedre til at mærke din stress. Hvis du ikke mærker stressen, kan du heller ikke reagere på den.
 
Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvordan stress kan mærkes. Det er kun eksempler og du kan sagtens mærke den på andre måder.

GRØN STRESS- HVERDAGSSTRESS

Grøn betyder OK. Det er naturligt at opleve grøn stress og absolut ikke noget problem i sig selv.
 
Eksempler på symptomer på grøn/akut stress:
 • Midlertidig hjertebanken
 • Midlertidig rysten eller tics
 • Tørhed i munden
 • ”sommerfugle i maven”
 • Knugen i brystet
 • Tissetrang
 • Anspændthed

GUL STRESS- MODERAT STRESS

Gul stress er en advarsel. Vi kan godt klare nogle dage med gul stress, hvis vi laver noget vigtigt og kan se en ende på det. Selv et par uger med gul stress er ok. Vi er her stressede 24 timer i døgnet, vores krop er belastet og vi kommer i en slags overlevelsestilstand.
 
Ved den moderate stress får vi symptomer på at vi er mere end blot almindelig hverdagsstressede.
 
Eksempler på symptomer på gul eller moderat stress er:
 • Træthed
 • Sover dårligt om natten
 • Uro i kroppen
 • Tænker hele tiden
 • Indre modstand/modvilje
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Indesluttet

RØD STRESS- ALVORLIG STRESS

Hvis du forbliver moderat stresset i for lang tid , så risikerer du at blive alvorligt stresset. Du er overbelastet og kan måske fungere, men langt fra så godt som du plejer.
 
Rød stress betyder at du ikke kan fortsætte på samme måde. Du er nødt til at stoppe op, tænke dig om, gøre noget anderledes i forhold til det, du gør nu.
 
Her har du brug for hjælp, hvis du ikke selv kan fjerne nogle af årsagerne.
 
Eksempler på symptomer på rød eller alvorlig stress er:
 • Glemmer ting/er fraværende
 • Eksem og sygdom forværres
 • Uforklarlige smerter
 • Større forbrug af stimulanser
 • Aggressiv/ mindre social
 • Mave og tarm problemer
 • Erkendelsen forsvinder/mangler

STRESS-COACHING FORLØB

Forløbet foregår som et samarbejde mellem dig og mig, hvor den første opgave bliver at få gjort dig fri af dine stress- symptomer. Vi arbejder over en periode på ca. 3 måneder, fordelt på 7-8 sessioner af en times varighed.
 
Stress er et samspil mellem din krop og din hjerne. Det er din krop, der fortæller dig, hvor stresset du er.
 
Vi arbejder derfor med at øge din kropsbevidsthed og få øje på de tankemønstrer og overbevisninger du benytter dig af, bevidst og ubevidst.
 
Du blive undervist i og får brugbare strategier og redskaber til at blive bevidst om dine stress-signaler, hvilke årsager der ligger til grund og hvordan du kan blive afstresset, og passe bedre på dig selv.
 
Vi arbejder også med dine vaner, prioriteringer, energibalance og ressourcer.
 
Stress giver os en chance for at overveje, hvad det er for et liv vi lever. Hvad betyder noget og hvordan kan vi sikre at, det, der er væsentligt, også fylder en stor plads i vores liv.
 
Birgitte Tvermoes | CVR: 37533904 | Adelgade 103, Præstø - Danmark | Tlf.: 23208392 | tvermoesbirgitte@gmail.com